Kurul Üyeleri

KAEÜ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURUL ÜYELERİ

Prof. Dr. Nur ÇETİN (Başkan)

Prof. Dr. Ersan KARA (Üye)

Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN (Üye)

Prof. Dr. Musa ÖZATA (Üye)

Prof. Dr. Nuri BALOĞLU (Üye)

Prof. Dr. Selahattin BEKKİ (Üye)

Prof. Dr. Sema ETİKAN (Üye)


Copyright © BAUM 2015