Başvuru Süreci

Kimler başvuru yapabilir?

• Araştırmacının, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi akademik ya da idari personeli olması veya Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine bağlı bir enstitü ya da araştırma – uygulama merkezinde görev yapıyor ve/veya lisansüstü eğitim görüyor olması gerekmektedir.

 

ETİK KURUL BAŞVURU EVRAKLARI

1. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin WEB sayfasındaki Etik Kurulu Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru biçimde doldurulması (bu formdaki bilgilerin elle değil, bilgisayar ortamında yazılması uygundur);

2.Başvuru Dilekçesi (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna Hitaben).

3.TÜBİTAK, BAP ve lisansüstü tez başvuruları için ilgili kuruluş veya kurullara verilen projenin bir örneğinin forma eklenmesi (TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı) başvuru formu eklenmelidir.

4. Bilimsel araştırma resmi bir kurumda yapılacaksa, kurum izni belgesi eklenmesi;

5. Katılımcılar için hazırlanmış bilgilendirilmiş onam formunun başvuru formuna eklenmesi;

6. Gerekirse ebeveyn/yasal temsilci izin formunun eklenmesi;

7. Gerekirse, çocuk katılımcı rıza formunun eklenmesi;

8. Katılımcılara uygulanacak anket, ölçek gibi veri toplama araçlarının başvuru formuna eklenmesi;

9. Kullanılacak veri toplama araçları başkalarına ait ise izin alınması;

10. Katılımcılarla görüşme yapılacaksa, bu görüşmenin içeriğinin başvuru formuna eklenmesi

11. Gerekli olduğu halde, çıkar ilişkisi olmadığına dair taahhütname formu

Tüm form örnekleri FORMLAR başlığı altında verilmiştir

 

Başvuru Yöntemi ve Değerlendirme Süreci

  • Başvurular, dijital ortamda araştırmacının bağlı olduğu birim (Bölüm Başkanlığı, Dekanlık, Yüksekokul Müdürlüğü vb.) aracılığı ile Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü (Genel Sekreterlik Hukuk Müşavirliği) üzerinden Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başkanlığına yapılır.
  • Başvuru dosyasında eksik evrak varsa, dosya başvuru sahibine ‘eksik evrak’ nedeni ile evrakların tamamlanması için iade edilir.
  • İnceleme ve değerlendirme süreci sonunda gerekli nedenler ve açıklayıcı notlarla birlikte ‘Kabul’, ‘Düzeltme’, ‘Ret’ kararlarından birini tebliğ eden bir değerlendirme kararı alınarak başvuru sahibine ulaştırılır.

Copyright © BAUM 2015